Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Välkommen till CeSam!

CeSam – Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik – utvecklar forskning och bedriver utbildning om undervisning och lärande i samhällsvetenskapliga ämnen och geografi.

Bli lärare i psykologi eller företagsekonomi genom Kompletterande pedagogisk utbildning

Stockholms universitet ger hösten 2014 kompletterande pedagogiska utbildningar för ämneslärarexamen i psykologi respektive företagsekonomi. Om du redan har en examen inom samhällsvetenskap eller humaniora kan du komplettera med tre terminer KPU för att nå ämneslärarexamen mot gymnasieskolan.

Mondo, Mina studier, webbmail

Lärarutbildningsportalen

Kurshemsidor VT14
Aktivera ditt universitetskonto
IT för studenter
Biblioteket